saying-goodbye-banner

Học tiếng Trung với chủ đề ” Cách nói tạm biệt”

Cùng Học tiếng Trung Quốc mỗi ngày học cách biểu thị tạm biệt bằng tiếng Trung cả nhà nhé. ^_^ 再见! zài jiàn ! Tạm biệt 回头见。 huí tóu jiàn 。 Hẹn gặp lại sau 明天见。 míng tiān jiàn 。 Mai gặp 告辞了。 gào cí le 。 Cáo biệt, tạm biệt, cáo từ 后会有期。 hòu…