SÁCH LUYỆN HSK5

TÊN SÁCH : 新汉语水平考试HSK(五级)攻略:阅读 1.NXB: NXB ĐH Bắc Kinh 2. NỘI DUNG: Đi sâu giải thích và phân tích các trọng tâm của đề đọc hiểu HSK5, luyện kỹ năng theo từng chuyên đề, phù hợp với các bạn tự ôn HSK ở nhà, giúp học sinh trong thời gian ngắn có thể nâng cao…