Học cách phiên âm tiếng trung như thế nào

Học cách phiên âm tiếng trung như thế nào

Học cách phiên âm tiếng trung đòi hỏi sự kiên trì và chính xác.

Như các bạn đã biết, ngoại ngữ là điều kiện không thể thiếu trong cuộc sống ngày nay. Mà muốn học tốt ngọai ngữ thì quan trọng nhất là phiên âm phải chuẩn. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi muốn chia sẻ tới các bạn học cách phiên âm tiếng trung, từ đó làm tiền đề cho phát âm và học giao tiếp.

học cách phiên âm tiếng trung
học cách phiên âm tiếng trung

A : đọc giống  a của tiếng việt

E : đọc giống ơ của tiếng việt. Nếu e đứng sau d, t, l, g, k, h thì e đọc là ưa

I : đọc giống  i của tiếng việt. Nếu i đứng sau z, s, c, ch, zh, sh, r thì đọc là ư

O : đọc giống ô của tiếng việt

U : đọc giống  u của tiếng việt

Ü : đọc tương tự như uy của tiếng việt nhưng giữ tròn môi trong quá trình phát âm. Nếu ü đứng sau j, q, x, lược bỏ hai dấu chấm ở trên đầu vẫn đọc là uy

B : đọc giống p của tiếng việt

D : đọc giống  t của tiếng việt

F : đọc giống  ph tiếng việt

G : đọc giống  c của tiếng việt

H : đọc tương tự h của tiếng việt

J : đọc giống  ch tiếng việt

K : đọc tương tự kh, đưa hơi mạnh hơn

L : đọc giống  l của tiếng việt

M : đọc giống  m tiếng việt

N : đọc giống  n của tiếng việt

P : đọc tương tự p của tiếng việt, phải bật hơi

Q : đọc tương tự ch tiếng việt nhưng phải bật hơ

R : khẩu hình khi đọc tương tự như r của tiếng việt nhưng đầu lưỡi không được rung trong quá trình đọc

T : đọc giống  th của tiếng việt

W : đọc giống  u tiếng việt

X : đọc giống  x của tiếng việt

C : đọc tương tự z ở trên nhưng bật hơi mạnh hơn

S : kiểu đọc hơi giống z và c, các bạn nghe trực tiếp thì tốt hơn

Sh : khi đọc uốn đầu lưỡi lên vòm miệng nhưng không bịt kín mà luôn để hơi ma sát lưu thông ra ngoài

Trên đây là một số nguyên tắc cơ bản khi học cách phiên âm tiếng trung. Kiên trì rèn luyện bạn chắc chắn sẽ phát âm chuẩn, từ đó có nền tảng vững chắc để giao tiếp thành thạo.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *